Değerli Ortaklarımız ve Yatırımcılarımız,

Son dönemde Gayrimenkul sektörü ile ilgili Türkiye’de yaşanan olumlu ve önemli gelişmelere hep birlikte tanık olmaktayız.Cityscape Global 2012’de üstlendiğimiz aktif rol, bu anlamda verilebilecek en güzel örneklerden biridir.

Türkiye’nin gayrimenkul alanında bölgesel ve uluslar arası bir cazibe merkezi olduğu artık tüm dünya ülkeleri tarafından çok net bir şekilde bilinmekte ve benimsenmektedir. İstanbul, gayrimenkul sektöründe mevcut ve yeni yatırımların yanı sıra, gelecekteki potansiyeli ile Münih, Varşova, Berlin ve Stockholm gibi şehirleri geride bırakarak Avrupa’da ilk sırada yer almıştır. Ayrıca Türkiye’nin “Cityscape Global 2012” ve “MIPIM 2013”te ‘Onur Ülkesi’ seçilmesi, Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün uluslar arası yatırımcılar nezdinde bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamıştır.

Gayrimenkul sektörünün gelişmesini engelleyen mevzuatlarda yapılan düzenlemeler, son yıllarda önemli gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Yürürlüğe giren ‘Kentsel Dönüşüm Yasası’ ile önümüzdeki 20 yıllık bir süreçte 7,5 milyon konutun yenilenmesi hedeflenmektedir. Mütekabiliyet yasasındaki değişiklikler ve yabancıya gayrimenkul satışının kolaylaştırılması sonucunda da, halihazırda 2,5 milyar dolar seviyesinde olan gayrimenkul sektöründeki yabancı yatırımın orta vadede 10 milyar dolar seviyesine çıkması muhtemel görünmektedir.

Türkiye ekonomisinin son on yıllık dönemde kaydettiği gelişme ve genel performans şu an itibarıyla tüm dünya ülkeleri nezdinde hayranlıkla takip edilmektedir. 2008 yılında başlayan ve halen yansımaları hissedilen küresel krize karşın, Türkiye ekonomisinin kayda değer büyüme oranları sağlamaya devam ettiği gözle görülür bir gerçektir.
Türkiye’ye yapılan uluslar arası yatırımlar, Türk ekonomisinin daha da güçlenmesine pozitif etki sağlamıştır. Bu yatırımlar arasında özellikle gayrimenkul sektörünün önemi ayrıca vurgulanmalıdır. Son dönemde yürürlüğe giren yasal düzenlemeler, yabancılara gayrimenkul satışını kolaylaştırmış ve toplam 26 milyar dolarlık yabancı sermayenin ülkemize doğrudan yatırım olarak girmesine zemin hazırlamıştır.

Son on yılda ülkemizde kişi başına düşen milli gelirin üçe katlanmasını sağlayan ekonomik dönüşüm, Türkiye’yi 800 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştırmıştır. Kamu borç ve giderleri kontrol altına alınarak yatırımcılar için güvenli bir ortam oluşturulmuştur. Çok kısa bir süre önce dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından “Fitch Ratings”, Türkiye’nin kredi notunu “yatırım yapılabilir” seviyesine çıkartarak bu durumu tasdik etmiştir.

Türkiye’nin makro ekonomik göstergelerde yakalamış olduğu başarıyı rakamlarla özetlersek; son on yılda ortalama %5,2’lik reel büyüme ile “OECD”ye üye ülkeler arasında ‘en hızlı büyümeyi kaydeden ülke’ olduğumuzu belirtmekten ülkem adına gurur duyarım. Bu büyüme oranının hem kısa hem de uzun vadede devam edeceği ve Türkiye’nin tahmin edilenden daha da kısa sürede dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceği yine “OECD” tarafından belirtilmiştir.

Önümüzdeki dönemde şirketimizin gayrimenkul sektöründeki ciddi iş tecrübesi ve güçlü sermaye yapısı sayesinde daha da büyüyeceğine ve gayrimenkul & finans sektörlerinde bir Dünya markası olacağına inancımız tamdır.

Saygılarımla

FATİH AY
Yönetim Kurulu Başkanı
Garantialsat Gayrimenkul Yatırım A.Ş.